Individuele cursussen

VOORWAARDEN VOOR HET VOLGEN VAN EEN CURSUS INSTRUMENT 

KENNIS VAN ALGEMENE MUZIEKLEER :

In onze cursussen instrument werken wij op basis het notenschrift. De cursist die een cursus instrument wil volgen, maar nog geen noten kan lezen, moet deze cursus instrument combineren met de cursus algemene muziekleer. De cursist is hierbij verplicht de volledige cyclus te volgen met het behalen van het eindgetuigschrift.

Een cursist die een opleiding notenleer heeft gevolgd aan een muziekacademie dient een attest voor te leggen van het laatste geslaagde jaar. De cursist kan dan in het Muziekatelier Hasselt inschakelen in het jaar volgend op het geslaagde jaar. Cursisten die de lagere graad met succes beëindigd hebben zijn vrijgesteld van algemene muziekleer.

Een cursist die in een andere instelling een cursus algemene muziekleer of een gelijkaardige opleiding heeft gevolgd dient een attest voor te leggen, afgeleverd door de betreffende instelling. Het bestuur van Muziekatelier Hasselt beslist of het attest voldoende wordt geacht of dat er nog bijkomend algemene muziekleer gevolgd moet worden. De kandidaat dient ook een informatieve proef af te leggen in verband met zijn kennis van algemene muziekleer.

ANDERE VOORWAARDEN EN TOELATINGEN :

  • Bij het niet regelmatig volgen van de cursus algemene muziekleer zal het bestuur van Muziekatelier Hasselt de cursist uitsluiten van het volgen van de cursus instrument. Er wordt dan geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Een cursist zang mag starten zonder algemene muziekleer te volgen. Echter, voor het langdurig volgen van een cursus zang met uitbreiding van repertoriumkennis, is het noodzakelijk algemene muziekleer te volgen.

De instrumenten worden individueel aangeleerd tijdens wekelijkse sessies van 20 minuten per cursist (30 minuten voor zang en dwarsfluit). Ons aanbod bestaat uit de volgende instrumenten:

  • Accordeon, knop en pianoklavier
  • Basgitaar
  • Gitaar, akoestische en elektrische
  • Harp !!! (terug in ons aanbod)
  • Piano
  • Saxofoon
  • Slagwerk
  • Zang

In functie van de belangstelling voor een bepaald instrument kan het bestuur nieuwe cursussen inrichten.


Ook als je les volgt in het bijzonder onderwijs of leerproblemen hebt, nodigen we je graag uit voor een gesprek en gaan we samen met jou na wat jouw mogelijkheden zijn om binnen het Muziekatelier op een aangepaste manier cursus te volgen.