Inschrijvingen

De inschrijvingen voor het cursusjaar 2018 - 2019 gaan door op ons secretariaat, Kempische Steenweg 400. Voor een vlot verloop en om de wachttijden te beperken vragen wij u onderstaand schema, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen oud-cursisten en nieuwe cursisten, te respecteren:

Her-inschrijvingen: (enkel voor wie cursus volgde in cursusjaar 2017 - 2018)

 • u wenst in te schrijven voor AML3, AML4, AMLV2 of AMLV3 en voor een instrument:
  • zaterdag 23 juni van 10u tot 12u en van 13u tot 15u.
  • zaterdag 30 juni van 10u tot 12u en van 13u tot 15u.
 • u wenst enkel voor een instrument in te schrijven: 
  • zaterdag 23 juni van 10u tot 12u en van 13u tot 15u.
  • zaterdag 30 juni van 10u tot 12u en van 13u tot 15u.
 • u wenst in te schrijven voor AML2 of AMLV2 en ook voor een instrument
  • zaterdag 25 augustus van 10u tot 12u en van 13u tot 15u.
 • u wenst enkel voor AML2, AML3, AML4, AMLV2 of AMLV3 in te schrijven: 
  • zaterdag 25 augustus van 10u tot 12u en van 13u tot 15u.
 • Als u niet kan komen inschrijven op de voorziene data kan u in september nog inschrijven.

Als u al een instrumentcursus volgde tijdens cursusjaar 2017 - 2018 en u wenst uw cursusuur te behouden, dan dient u in juni in te schrijven. Na 30 juni worden er geen cursusuren meer voorbehouden.

​Nieuwe inschrijvingen:

 • zaterdag 1 september van 10u tot 12u.
 • zaterdag 8 september van 10u tot 12u.
 • zaterdag 15 september van 10u tot 12u (opgelet, de cursussen zijn dan wel al gestart).
 • na telefonische afspraak.

De uiterste inschrijfdatum voor AML en AMLV is zaterdag 29 september 2018.

De cursussen starten vanaf maandag 10 september 2018 (zie jaarplanning).


Het inschrijvingsgeld is inclusief verzekering en administratieve kosten. Het studiemateriaal en/of opvoeringen zijn niet inbegrepen.

Inschrijvingsgeld 2018 - 2019

AML voor kinderen

 • Vanaf 8 tot 12 jaar                             

  

 • €110,-

AML voor jongeren en volwassenen

 • Geboren na 1/9/2000                          
 • Geboren voor 1/9/2000 en na 1/9/1993        
 • Geboren voor 1/9/1993            

  

 • €125,-
 • €131,-
 • €137,-

Instrument (20 minuten)

 • Geboren na 1/9/2000                                        
 • Geboren voor 1/9/2000 en na 1/9/1993              
 • Geboren voor 1/9/1993

  

 • €135,-
 • €161,-
 • €172,-

Instrument (30 minuten)

 • Geboren na 1/9/2000                                        
 • Geboren voor 1/9/2000 en na 1/9/1993              
 • Geboren voor 1/9/1993

  

 • €168,-
 • €195,-
 • €210,-

Samenspel

 • €11

Een inschrijving is enkel geldig als het inschrijvingsgeld betaald is. Tijdens de inschrijvingen kan er enkel met bancontact betaald worden.

Bij de annulatie van een inschrijving voor 15 oktober 2018 wordt er 15% van het inschrijvingsgeld ingehouden als annuleringskosten. Daarnaast wordt ook de kostprijs voor de gevolgde lessen ingehouden. Na 15 oktober 2018 wordt er geen inschrijvingsgeld meer terugbetaald.