Nieuws

U vindt nu op onze website een pagina met de maatregelen die genomen zijn ter bescherming tegen de Covid-19 pandemie. 

Onze website is bijgewerkt met alle informatie betreffende de inschrijvingen voor cursusjaar 2020 - 2021. Heeft u toch nog vragen, gelieve deze dan bij voorkeur per e-mail te stellen.

Op 9 maart 2019 werden twee belangrijke beslissingen genomen door de algemene vergadering 
van het Muzieatelier Hasselt. Ze gaan in vanaf cursusjaar 2019-2020. 
-        harp als nieuw instrument dat kan aangeleerd worden,  
-        en de mogelijkheid voor cursisten in het 1ste jaar Algemene Muziekleer om 
onmiddellijk te starten met een instrument.                               

                                                                               

Muziekatelier Hasselt

1956 - 2016

Tijdens het cursusjaar 2015 - 2016 vierden wij het 60 jarige bestaan van het Muziekatelier Hasselt. Foto's van ons jubileumconcert op zaterdag 30 april 2016  kan u vinden in de rubriek Foto's. 

Tijdens de algemene vergadering van het Muziekatelier Hasselt van 9 april 2016 werden de voorwaarden voor het volgen van een cursus instrument en de vereiste kennis van algemene muziekleer herzien. U kan deze voorwaarden terugvinden op de pagina Individuele cursussen.

De uren waarin u ons telefonisch kan bereiken werden gewijzigd. U kan ze hier terugvinden. Buiten deze uren kan u per e-mail met ons communiceren.

 U vindt ons nu ook op Facebook!