Nieuws

(Update 27/05/2021) Gezien de beperkte belangstelling heeft het Dagelijks Bestuur beslist om de cursus dwarsfluit niet langer aan te bieden.

(Update 11/05/2021) Onze website is bijgewerkt met alle informatie betreffende de inschrijvingen voor cursusjaar 2021 - 2022. Heeft u toch nog vragen, gelieve deze dan bij voorkeur per e-mail te stellen.

(Update 18/04/2021) Omwille van de Covid-19 pandemie gaan al onze cursussen (behalve slagwerk) online door en dit tot het einde van dit cursusjaar. De cursus slagwerk werd volledig opgeschort.

U vindt nu op onze website een pagina met de maatregelen die genomen zijn ter bescherming tegen de Covid-19 pandemie. 

Op 9 maart 2019 werden twee belangrijke beslissingen genomen door de algemene vergadering van het Muzieatelier Hasselt. Ze gaan in vanaf cursusjaar 2019-2020. 
-        harp als nieuw instrument dat kan aangeleerd worden,  
-        en de mogelijkheid voor cursisten in het 1ste jaar Algemene Muziekleer om 
onmiddellijk te starten met een instrument.                               

                                                                               

Muziekatelier Hasselt

1956 - 2016

Tijdens het cursusjaar 2015 - 2016 vierden wij het 60 jarige bestaan van het Muziekatelier Hasselt. Foto's van ons jubileumconcert op zaterdag 30 april 2016  kan u vinden in de rubriek Foto's. 

Tijdens de algemene vergadering van het Muziekatelier Hasselt van 9 april 2016 werden de voorwaarden voor het volgen van een cursus instrument en de vereiste kennis van algemene muziekleer herzien. U kan deze voorwaarden terugvinden op de pagina Individuele cursussen.

 U vindt ons nu ook op Facebook!